Lịch thi đấu V-League 2015

Nội dung Lịch thi đấu V-League 2015

Lịch thi đấu V-League 2015

Lịch thi đấu V-League 2015

LỊCH THI ĐẤU V-LEAGUE 2015

LƯỢT ĐI

TT Ngày Sân Trận đấu
Vòng 1
1 CN (04/01) Bình Dương Becamex Bình Dương 17:00 Đồng Tháp
2 Cần Thơ XSKT Cần Thơ 16:00 QNK Quảng Nam
3 Đồng Nai Đồng Nai 17:00 Than – Quảng Ninh
4 Hàng Đẫy Hà Nội T&T 17:00 Đồng Tâm Long An
5 Vinh Sông Lam Nghệ An 16:30 Hải Phòng
6 Pleiku Hoàng Anh Gia Lai 17:00 Sanna KH – BVN
7 Thanh Hóa Thanh Hóa 16:00 SHB Đà Nẵng
Vòng 2
8 T7 (10/01) Đồng Tháp Đồng Tháp 16:00 XSKT Cần Thơ
9 Quảng Nam QNK Quảng Nam 16:30 Becamex Bình Dương
10 Cẩm Phả Than – Quảng Ninh 16:00 Hà Nội T&T
11 CN (11/01) Long An Đồng Tâm Long An 17:00 Hoàng Anh Gia Lai
12 Lạch Tray Hải Phòng 17:00 Thanh Hóa
13 19/8 Nha Trang Sanna KH – BVN 17:00 Đồng Nai
14 Chi Lăng SHB Đà Nẵng 16:30 Sông Lam Nghệ An
Vòng 3
15 T7 (17/01) Bình Dương Becamex Bình Dương 17:00 SHB Đà Nẵng
16 Đồng Tháp Đồng Tháp 16:00 Đồng Nai
17 Cần Thơ XSKT Cần Thơ 16:00 Than – Quảng Ninh
18 Hàng Đẫy Hà Nội T&T 17:00 QNK Quảng Nam
19 Long An Đồng Tâm Long An 17:00 Sông Lam Nghệ An
20 19/8 Nha Trang Sanna KH – BVN 17:00 Hải Phòng
21 Pleiku Hoàng Anh Gia Lai 17:00 Thanh Hóa
Vòng 4
22 T4 (21/01) Quảng Nam QNK Quảng Nam 16:30 Đồng Tâm Long An
23 Đồng Nai Đồng Nai 17:00 XSKT Cần Thơ
24 Vinh Sông Lam Nghệ An 16:30 Becamex Bình Dương
25 Cẩm Phả Than – Quảng Ninh 16:00 Đồng Tháp
26 Lạch Tray Hải Phòng 17:00 Hoàng Anh Gia Lai
27 Thanh Hóa Thanh Hóa 16:00 Sanna KH – BVN
28 Chi Lăng SHB Đà Nẵng 16:30 Hà Nội T&T
Vòng 5
29 CN (25/01) Bình Dương Becamex Bình Dương 17:00 Than – Quảng Ninh
30 Quảng Nam QNK Quảng Nam 16:30 Đồng Nai
31 Long An Đồng Tâm Long An 17:00 Đồng Tháp
32 Lạch Tray Hải Phòng 17:00 XSKT Cần Thơ
33 19/8 Nha Trang Sanna KH – BVN 17:00 Sông Lam Nghệ An
34 Pleiku Hoàng Anh Gia Lai 17:00 SHB Đà Nẵng
35 Thanh Hóa Thanh Hóa 16:00 Hà Nội T&T
Vòng 6
36 T7 (31/01) Đồng Tháp Đồng Tháp 16:00 QNK Quảng Nam
37 Pleiku Hoàng Anh Gia Lai 17:00 Than – Quảng Ninh
38 Hàng Đẫy Hà Nội T&T 17:00 Đồng Nai
39 CN (01/02) Cần Thơ XSKT Cần Thơ 16:00 Becamex Bình Dương
40 19/8 Nha Trang Sanna KH – BVN 17:00 Đồng Tâm Long An
41 Vinh Sông Lam Nghệ An 16:30 Thanh Hóa
42 Chi Lăng SHB Đà Nẵng 16:30 Hải Phòng
Vòng 7
43 T6 (06/02) Vinh Sông Lam Nghệ An 16:30 Hà Nội T&T
44 T7 (07/02) Đồng Tháp Đồng Tháp 16:00 Sanna KH – BVN
45 Cần Thơ XSKT Cần Thơ 16:00 Hoàng Anh Gia Lai
46 Đồng Nai Đồng Nai 17:00 Hải Phòng
47 CN (08/02) Cẩm Phả Than – Quảng Ninh 16:00 Thanh Hóa
48 Long An Đồng Tâm Long An 17:00 Becamex Bình Dương
49 Chi Lăng SHB Đà Nẵng 16:30 QNK Quảng Nam
Vòng 8
50 T7 (14/02) Quảng Nam QNK Quảng Nam 16:30 Sông Lam Nghệ An
51 Long An Đồng Tâm Long An 17:00 SHB Đà Nẵng
52 Lạch Tray Hải Phòng 17:00 Than – Quảng Ninh
53 CN (15/02) 19/8 Nha Trang Sanna KH – BVN 17:00 XSKT Cần Thơ
54 Pleiku Hoàng Anh Gia Lai 17:00 Đồng Tháp
55 Thanh Hóa Thanh Hóa 16:00 Đồng Nai
Bù Vòng 8
56 T6 (03/04) Bình Dương Becamex Bình Dương 17:00 Hà Nội T&T
Vòng 9
57 CN (12/04) Đồng Tháp Đồng Tháp 16:00 Thanh Hóa
58 Cần Thơ XSKT Cần Thơ 16:00 Đồng Tâm Long An
59 Đồng Nai Đồng Nai 17:00 Becamex Bình Dương
60 Cẩm Phả Than – Quảng Ninh 17:30 QNK Quảng Nam
61 Hàng Đẫy Hà Nội T&T 18:00 Hải Phòng
62 Vinh Sông Lam Nghệ An 17:00 Hoàng Anh Gia Lai
63 Chi Lăng SHB Đà Nẵng 17:00 Sanna KH – BVN
Vòng 10
64 T6 (17/04) 19/8 Nha Trang Sanna KH – BVN 17:00 Hà Nội T&T
65 Thanh Hóa Thanh Hóa 17:00 Becamex Bình Dương
66 CN (19/04) Đồng Tháp Đồng Tháp 16:00 Sông Lam Nghệ An
67 Cần Thơ XSKT Cần Thơ 16:00 SHB Đà Nẵng
68 Long An Đồng Tâm Long An 17:00 Than – Quảng Ninh
69 Lạch Tray Hải Phòng 17:00 QNK Quảng Nam
70 Pleiku Hoàng Anh Gia Lai 17:00 Đồng Nai
Vòng 11
71 T7 (25/04) Vinh Sông Lam Nghệ An 17:00 XSKT Cần Thơ
72 Chi Lăng SHB Đà Nẵng 17:00 Đồng Tháp
73 Cẩm Phả Than – Quảng Ninh 17:30 Sanna KH – BVN
74 CN (26/04) Đồng Nai Đồng Nai 17:00 Đồng Tâm Long An
75 Hàng Đẫy Hà Nội T&T 18:00 Hoàng Anh Gia Lai
76 Quảng Nam QNK Quảng Nam 16:30 Thanh Hóa
77 T2 (27/04) Bình Dương Becamex Bình Dương 17:00 Hải Phòng
Vòng 12
78 T6 (01/05) Đồng Tháp Đồng Tháp 16:00 Hà Nội T&T
79 T7 (02/05) 19/8 Nha Trang Sanna KH – BVN 17:00 Becamex Bình Dương
80 Chi Lăng SHB Đà Nẵng 17:00 Than – Quảng Ninh
81 Long An Đồng Tâm Long An 17:00 Hải Phòng
82 CN (03/05) Vinh Sông Lam Nghệ An 17:00 Đồng Nai
83 Pleiku Hoàng Anh Gia Lai 17:00 QNK Quảng Nam
84 Cần Thơ XSKT Cần Thơ 16:00 Thanh Hóa
Vòng 13
85 CN (28/06) Bình Dương Becamex Bình Dương 17:00 Hoàng Anh Gia Lai
86 Quảng Nam QNK Quảng Nam 16:30 Sanna KH – BVN
87 Đồng Nai Đồng Nai 17:00 SHB Đà Nẵng
88 Cẩm Phả Than – Quảng Ninh 17:30 Sông Lam Nghệ An
89 Hàng Đẫy Hà Nội T&T 18:00 XSKT Cần Thơ
90 Lạch Tray Hải Phòng 17:00 Đồng Tháp
91 Thanh Hóa Thanh Hóa 17:00 Đồng Tâm Long An

LƯỢT VỀ

TT Ngày Sân Trận đấu
Vòng 14
92 T7 (04/07) Bình Dương Becamex Bình Dương 17:00 Sông Lam Nghệ An
93 Long An Đồng Tâm Long An 17:00 QNK Quảng Nam
94 Cần Thơ XSKT Cần Thơ 16:00 Đồng Nai
95 CN (05/07) Hàng Đẫy Hà Nội T&T 18:00 SHB Đà Nẵng
96 Đồng Tháp Đồng Tháp 16:00 Than – Quảng Ninh
97 19/8 Nha Trang Sanna KH – BVN 17:00 Thanh Hóa
98 Pleiku Hoàng Anh Gia Lai 17:00 Hải Phòng
Vòng 15
99 T7 (11/07) Quảng Nam QNK Quảng Nam 16:30 Hà Nội T&T
100 Đồng Nai Đồng Nai 17:00 Đồng Tháp
101 Cẩm Phả Than – Quảng Ninh 17:30 XSKT Cần Thơ
102 Lạch Tray Hải Phòng 17:00 Sanna KH – BVN
103 Vinh Sông Lam Nghệ An 17:00 Đồng Tâm Long An
104 Thanh Hóa Thanh Hóa 17:00 Hoàng Anh Gia Lai
105 Chi Lăng SHB Đà Nẵng 17:00 Becamex Bình Dương
Vòng 16
106 T4 (15/07) Bình Dương Becamex Bình Dương 17:00 Sanna KH – BVN
107 Quảng Nam QNK Quảng Nam 16:30 Hoàng Anh Gia Lai
108 Đồng Nai Đồng Nai 17:00 Sông Lam Nghệ An
109 Cẩm Phả Than – Quảng Ninh 17:30 SHB Đà Nẵng
110 Hàng Đẫy Hà Nội T&T 18:00 Đồng Tháp
111 Lạch Tray Hải Phòng 17:00 Đồng Tâm Long An
112 Thanh Hóa Thanh Hóa 17:00 XSKT Cần Thơ
Vòng 17
113 CN (19/07) Đồng Tháp Đồng Tháp 16:00 Hải Phòng
114 Cần Thơ XSKT Cần Thơ 16:00 Hà Nội T&T
115 Long An Đồng Tâm Long An 17:00 Thanh Hóa
116 19/8 Nha Trang Sanna KH – BVN 17:00 QNK Quảng Nam
117 Vinh Sông Lam Nghệ An 17:00 Than – Quảng Ninh
118 Pleiku Hoàng Anh Gia Lai 17:00 Becamex Bình Dương
119 Chi Lăng SHB Đà Nẵng 17:00 Đồng Nai
Vòng 18
120 T7 (25/07) Cần Thơ XSKT Cần Thơ 16:00 Hải Phòng
121 Đồng Nai Đồng Nai 17:00 QNK Quảng Nam
122 Cẩm Phả Than – Quảng Ninh 17:30 Becamex Bình Dương
123 CN (26/07) Đồng Tháp Đồng Tháp 16:00 Đồng Tâm Long An
124 Hàng Đẫy Hà Nội T&T 18:00 Thanh Hóa
125 Vinh Sông Lam Nghệ An 17:00 Sanna KH – BVN
126 Chi Lăng SHB Đà Nẵng 17:00 Hoàng Anh Gia Lai
Vòng 19
127 T7 (01/08) Bình Dương Becamex Bình Dương 17:00 XSKT Cần Thơ
128 Long An Đồng Tâm Long An 17:00 Sanna KH – BVN
129 Lạch Tray Hải Phòng 17:00 SHB Đà Nẵng
130 CN (02/08) Cẩm Phả Than – Quảng Ninh 17:30 Hoàng Anh Gia Lai
131 Quảng Nam QNK Quảng Nam 16:30 Đồng Tháp
132 Đồng Nai Đồng Nai 17:00 Hà Nội T&T
133 Thanh Hóa Thanh Hóa 17:00 Sông Lam Nghệ An
Vòng 20
134 T7 (08/08) Lạch Tray Hải Phòng 17:00 Đồng Nai
135 19/8 Nha Trang Sanna KH – BVN 17:00 Đồng Tháp
136 Pleiku Hoàng Anh Gia Lai 17:00 XSKT Cần Thơ
137 CN (09/08) Bình Dương Becamex Bình Dương 17:00 Đồng Tâm Long An
138 Quảng Nam QNK Quảng Nam 16:30 SHB Đà Nẵng
139 Hàng Đẫy Hà Nội T&T 18:00 Sông Lam Nghệ An
140 Thanh Hóa Thanh Hóa 17:00 Than – Quảng Ninh
Vòng 21
141 T7 (15/08) Đồng Tháp Đồng Tháp 16:00 Hoàng Anh Gia Lai
142 Chi Lăng SHB Đà Nẵng 17:00 Đồng Tâm Long An
143 Cẩm Phả Than – Quảng Ninh 17:30 Hải Phòng
144 CN (16/08) Đồng Nai Đồng Nai 17:00 Thanh Hóa
145 Hàng Đẫy Hà Nội T&T 18:00 Becamex Bình Dương
146 Cần Thơ XSKT Cần Thơ 16:00 Sanna KH – BVN
147 Vinh Sông Lam Nghệ An 17:00 QNK Quảng Nam
Vòng 22
148 T7 (22/08) Thanh Hóa Thanh Hóa 17:00 Đồng Tháp
149 Quảng Nam QNK Quảng Nam 16:30 Than – Quảng Ninh
150 Long An Đồng Tâm Long An 17:00 XSKT Cần Thơ
151 CN (23/08) Lạch Tray Hải Phòng 17:00 Hà Nội T&T
152 19/8 Nha Trang Sanna KH – BVN 17:00 SHB Đà Nẵng
153 Pleiku Hoàng Anh Gia Lai 17:00 Sông Lam Nghệ An
154 Bình Dương Becamex Bình Dương 17:00 Đồng Nai
Vòng 23
155 T7 (29/08) Vinh Sông Lam Nghệ An 17:00 Đồng Tháp
156 Chi Lăng SHB Đà Nẵng 17:00 XSKT Cần Thơ
157 Đồng Nai Đồng Nai 17:00 Hoàng Anh Gia Lai
158 CN (30/08) Cẩm Phả Than – Quảng Ninh 17:30 Đồng Tâm Long An
159 Hàng Đẫy Hà Nội T&T 18:00 Sanna KH – BVN
160 Bình Dương Becamex Bình Dương 17:00 Thanh Hóa
161 Quảng Nam QNK Quảng Nam 16:30 Hải Phòng
Vòng 24
162 CN (06/09) Đồng Tháp Đồng Tháp 17:00 SHB Đà Nẵng
163 Cần Thơ XSKT Cần Thơ 17:00 Sông Lam Nghệ An
164 Long An Đồng Tâm Long An 17:00 Đồng Nai
165 Lạch Tray Hải Phòng 17:00 Becamex Bình Dương
166 19/8 Nha Trang Sanna KH – BVN 17:00 Than – Quảng Ninh
167 Pleiku Hoàng Anh Gia Lai 17:00 Hà Nội T&T
168 Thanh Hóa Thanh Hóa 17:00 QNK Quảng Nam
Vòng 25
169 CN (13/09) Bình Dương Becamex Bình Dương 17:00 QNK Quảng Nam
170 Cần Thơ XSKT Cần Thơ 17:00 Đồng Tháp
171 Đồng Nai Đồng Nai 17:00 Sanna KH – BVN
172 Hàng Đẫy Hà Nội T&T 17:00 Than – Quảng Ninh
173 Vinh Sông Lam Nghệ An 17:00 SHB Đà Nẵng
174 Pleiku Hoàng Anh Gia Lai 17:00 Đồng Tâm Long An
175 Thanh Hóa Thanh Hóa 17:00 Hải Phòng
Vòng 26
176 CN (20/09) Đồng Tháp Đồng Tháp 17:00 Becamex Bình Dương
177 Quảng Nam QNK Quảng Nam 17:00 XSKT Cần Thơ
178 Cẩm Phả Than – Quảng Ninh 17:00 Đồng Nai
179 Long An Đồng Tâm Long An 17:00 Hà Nội T&T
180 Lạch Tray Hải Phòng 17:00 Sông Lam Nghệ An
181 19/8 Nha Trang Sanna KH – BVN 17:00 Hoàng Anh Gia Lai
182 Chi Lăng SHB Đà Nẵng 17:00 Thanh Hóa

About Thanh Hải

Check Also

HLV Đài Loan (TQ): “Đội tuyển Việt Nam và HLV Hữu Thắng chịu nhiều áp lực”

Theo HLV Chen Kuei Jen của đội tuyển Đài Loan (TQ), đội tuyển Việt Nam …